Vyhláška č. 105/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou

Čiastka 25/1975
Platnosť od 30.09.1975
Účinnosť od 15.10.1975
Redakčná poznámka

Dňa 8. októbra 1974 bola v New Yorku podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou, ktorá podľa svojho článku 9 nadobudla platnosť 18. júnom 1975.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.1975 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.09.1975