Zásady č. 103/1975 Zb.Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 10. júla 1975 č. 210

Čiastka 25/1975
Platnosť od 30.09.1975 do31.12.1980
Účinnosť od 01.01.1976 do31.12.1980
Zrušený 175/1980 Zb.