Vyhláška č. 96/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel

Čiastka 17/1974
Platnosť od 18.10.1974
Účinnosť od 02.11.1974
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 13 dňom 14. októbra 1971. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť 6. májom 1972.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.11.1974 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

18.10.1974