Vyhláška č. 93/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1969 Zb. o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich

Čiastka 16/1974
Platnosť od 04.10.1974 do31.08.1978
Účinnosť od 04.10.1974 do31.08.1978
Zrušený 63/1978 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.10.1974 - 31.08.1978

Pôvodný predpis

04.10.1974