Vyhláška č. 9/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Vihorlat

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 1/1974
Platnosť od 13.02.1974 do31.05.1999
Účinnosť od 01.01.1995 do31.05.1999
Zrušený 111/1999 Z. z.