Vyhláška č. 82/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1974

Čiastka 14/1974
Platnosť od 13.09.1974 do30.12.1993
Účinnosť od 13.09.1974 do30.12.1993
Zrušený 223/1993 Z. z.