Vyhláška č. 8/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Veľká Fatra

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 1/1974
Platnosť od 13.02.1974 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1995 do31.03.2002
Zrušený 140/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1995 - 31.03.2002 287/1994 Z. z.
13.02.1974 - 31.12.1994