Vyhláška č. 79/1974 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností

Čiastka 13/1974
Platnosť od 28.08.1974 do30.11.1977
Účinnosť od 01.09.1974 do30.11.1977
Zrušený 65/1977 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1974 - 30.11.1977