Vyhláška č. 77/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1975

(v znení č. 9/1975 Zb.)

Čiastka 13/1974
Platnosť od 28.08.1974 do31.12.1975
Účinnosť od 17.02.1975 do31.12.1975

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.02.1975 - 31.12.1975 9/1975 Zb.
28.08.1974 - 16.02.1975