Vyhláška č. 75/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 146/1973 Zb. o úprave pracovného času a presune pracovného voľna v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 v súvislosti s 29. augustom

Čiastka 12/1974
Platnosť od 25.07.1974 do31.12.1974
Účinnosť od 01.08.1974 do31.12.1974

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1974 - 31.12.1974

Pôvodný predpis

25.07.1974