Vyhláška č. 72/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí na vykonanie niektorých ustanovení zákona o materskom príspevku

(v znení č. 75/1984 Zb.)

Čiastka 12/1974
Platnosť od 25.07.1974 do31.12.1984
Účinnosť od 01.09.1984 do31.12.1984
Zrušený 130/1984 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1984 - 31.12.1984 75/1984 Zb.
25.07.1974 - 31.08.1984