Vyhláška č. 7/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 1/1974
Platnosť od 13.02.1974 do12.11.2002
Účinnosť od 28.02.1974 do12.11.2002
Zrušený 131/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 Dohovor nadobudol platnosť 25. májom 1973.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.02.1974 - 12.11.2002

Pôvodný predpis

13.02.1974