Vyhláška č. 68/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa ustanovujú odchýlky z ustanovení zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch

Čiastka 11/1974
Platnosť od 04.07.1974 do31.12.1990
Účinnosť od 01.08.1974 do31.12.1990
Zrušený 527/1990 Zb.