Vyhláška č. 65/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Švédskom

Čiastka 10/1974
Platnosť od 21.06.1974
Účinnosť od 06.07.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 6 nadobudla dohoda platnosť dňom podpisu.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.07.1974 Aktuálne znenie