Smernica č. 60/1974 Zb.Smernica Ústrednej rady odborov o postavení a úlohách ROH pri spoločenskej kontrole závodného stravovania a pri zabezpečovaní jeho rozvoja

Čiastka 9/1974
Platnosť od 10.06.1974 do31.12.1982
Účinnosť od 10.06.1974 do31.12.1982
Redakčná poznámka

Zrušené ROH bez čísla.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.06.1974 - 31.12.1982

Pôvodný predpis

10.06.1974