Vyhláška č. 6/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky

Čiastka 1/1974
Platnosť od 13.02.1974
Účinnosť od 28.02.1974
Redakčná poznámka

Podľa článku IX Dohoda nadobudla platnosť 20. júlom 1973.