Vyhláška č. 5/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o technickej a inej pomoci cestným vozidlám uskutočňujúcim medzinárodnú dopravu

Čiastka 1/1974
Platnosť od 13.02.1974 do21.02.1984
Účinnosť od 28.02.1974 do21.02.1984
Zrušený 93/1984 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VIII nadobudla Dohoda platnosť 19. septembra 1973.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.02.1974 - 21.02.1984

Pôvodný predpis

13.02.1974