Vyhláška č. 49/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou

Čiastka 8/1974
Platnosť od 31.05.1974 do04.11.2003
Účinnosť od 15.06.1974 do04.11.2003
Zrušený 592/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 nadobudla Zmluva platnosť 5. Februárom 1974.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.1974 - 04.11.2003