Vyhláška č. 48/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 163/1960 Zb. o zriadení Tuzexu, podniku zahraničného obchodu

Čiastka 7/1974
Platnosť od 08.05.1974
Účinnosť od 08.05.1974

OBSAH