Zákon č. 40/1974 Zb.Zákon o Zbore národnej bezpečnosti

Čiastka 6/1974
Platnosť od 07.05.1974 do26.08.1991
Účinnosť od 01.11.1990 do26.08.1991
Zrušený 333/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Vo vzťahu k policajnému zboru a policajtom stráca platnosť zákon č. 40/1974 Zb. s účinnosťou od 20. júna 1991 (§ 76 ods. 2 predpisu č. 204/1991 Zb.)