Vyhláška č. 4/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou

Čiastka 1/1974
Platnosť od 13.02.1974 do31.08.1978
Účinnosť od 28.02.1974 do31.08.1978
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 15 dohoda nadobudla platnosť 1. septembrom 1973.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.02.1974 - 31.08.1978