Uznesenie č. 32/1974 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 46 a 83

Čiastka 5/1974
Platnosť od 16.04.1974 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.