Vyhláška č. 29/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií č. 99/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z motorových vozidiel

Čiastka 4/1974
Platnosť od 01.04.1974
Účinnosť od 01.04.1974

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1974 Aktuálne znenie