Uznesenie č. 24/1974 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vovolebnom obvode číslo 45 - Martin

Čiastka 3/1974
Platnosť od 28.03.1974 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.