Vyhláška č. 20/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a ďalších orgánov velenia Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974
Účinnosť od 06.03.1975
Redakčná poznámka

Pre Československú socialistickú republiku nadobudol Dohovor platnosť 25. decembrom 1973.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.03.1975 Aktuálne znenie