Vyhláška č. 18/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o otvorení hraničného priechodu na československo-poľských štátnych hraniciach Krnov-Pietrowice

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974
Účinnosť od 06.03.1974