Vyhláška č. 17/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v kultúrnej, vedeckej a príbuzných oblastiach

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974
Účinnosť od 06.03.1974
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 6 vstúpila Dohoda v platnosť dňom 1. januára 1974.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.03.1974 Aktuálne znenie