Vyhláška č. 14/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974
Účinnosť od 06.03.1974
Redakčná poznámka

V zmysle ustanovení svojho článku 17 nadobudol Dohovor platnosť medzi Československou socialistickou republikou a uvedenými štátmi: Belgicko 29. decembra 1970 Francúzsko 10. februára 1971 Švajčiarsko 13. apríla 1971 Nemecká sp...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.03.1974 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

19.02.1974