Vyhláška č. 139/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Prahe a v Berlíne

Čiastka 28/1974
Platnosť od 28.12.1974
Účinnosť od 12.01.1975
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku IX nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 2. októbrom 1974.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.01.1975 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.12.1974