Redakčné oznámenie č. 136/1974 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 26/1974
Platnosť od 23.12.1974 do31.12.2005
Zrušený 301/2005 Z. z.