Zákon č. 133/1974 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1975

Čiastka 26/1974
Platnosť od 23.12.1974 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1975 do31.12.1975