Uznesenie č. 127/1974 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode číslo 87 - Banská Štiavnica

Čiastka 24/1974
Platnosť od 20.12.1974 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.