Zákon č. 126/1974 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 226/1694 Zb. o vnútrozemskej plavbe

Čiastka 24/1974
Platnosť od 20.12.1974 do31.12.2000
Účinnosť od 01.01.1975 do31.12.2000
Zrušený 338/2000 Z. z.