Zákon č. 125/1974 Zb.Zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1975

Čiastka 24/1974
Platnosť od 20.12.1974 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1975 do31.12.1975