Zákon č. 125/1974 Zb.Zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1975

Čiastka 24/1974
Platnosť od 20.12.1974 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1975 do31.12.1975

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1975 - 31.12.1975

Pôvodný predpis

20.12.1974