Vyhláška č. 124/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou

(v znení č. 143/1990 Zb.)

Čiastka 23/1974
Platnosť od 13.12.1974 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991
Zrušený 423/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1990 - 31.12.1991 143/1990 Zb.
01.01.1975 - 30.04.1990

Pôvodný predpis

13.12.1974