Vyhláška č. 12/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Bedřicha Smetanu

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974 do29.09.2000
Účinnosť od 19.02.1974 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.