Vyhláška č. 116/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o postupe pri vyšetrovaní udalostí na spoločných štátnych hraniciach

Čiastka 21/1974
Platnosť od 27.11.1974 do24.11.1994
Účinnosť od 11.12.1974 do24.11.1994
Zrušený 369/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 16 ods. 2 Zmluva nadobudla platnosť 16. novembrom 1974.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.12.1974 - 24.11.1994