Vyhláška č. 113/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu, v znení č. 171/1973 Zb.

Čiastka 21/1974
Platnosť od 27.11.1974 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1975 do30.04.1990
Zrušený 134/1990 Zb.

OBSAH