Redakčné oznámenie č. 112/1974 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 20/1974
Platnosť od 16.11.1974 do30.06.1996
Zrušený 180/1996 Z. z.