Vyhláška č. 111/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v roku 1975

Čiastka 20/1974
Platnosť od 16.11.1974 do14.09.1975
Účinnosť od 01.01.1975 do14.09.1975
Zrušený 99/1975 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1975 - 14.09.1975