Vyhláška č. 110/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami

Čiastka 20/1974
Platnosť od 16.11.1974 do10.12.1991
Účinnosť od 01.01.1975 do10.12.1991
Zrušený 494/1991 Zb.

OBSAH