Vyhláška č. 97/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 27/1973
Platnosť od 30.08.1973 do28.03.2000
Účinnosť od 14.09.1973 do28.03.2000
Zrušený 319/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 Dohoda nadobudla platnosť 2. májom 1973.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.09.1973 - 28.03.2000

Pôvodný predpis

30.08.1973