Zákon č. 74/1973 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach

Čiastka 21/1973
Platnosť od 03.07.1973 do30.04.1990
Účinnosť od 03.07.1973 do30.04.1990
Zrušený 83/1990 Zb.

OBSAH