Vyhláška č. 72/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti

(v znení č. 141/1982 Zb.)

Čiastka 20/1973
Platnosť od 29.06.1973 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1986
Zrušený 73/1986 Zb.