Vyhláška č. 67/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka

Čiastka 19/1973
Platnosť od 25.06.1973 do31.03.1983
Účinnosť od 01.07.1973 do31.03.1983
Zrušený 159/1982 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1973 - 31.03.1983