Zákon č. 63/1973 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách

Čiastka 18/1973
Platnosť od 12.06.1973 do30.06.2014
Účinnosť od 01.01.2009 do30.06.2014
Zrušený 162/2014 Z. z.