Zákon č. 49/1973 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok

Čiastka 15/1973
Platnosť od 04.05.1973 do30.06.2016
Účinnosť od 01.07.1973 do30.06.2016
Zrušený 160/2015 Z. z.