Zákon č. 48/1973 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok

Čiastka 14/1973
Platnosť od 03.05.1973 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.1973 do31.12.2005
Zrušený 301/2005 Z. z.