Uznesenie č. 27/1973 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Čiastka 10/1973
Platnosť od 06.04.1973 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

27

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 21. marca 1973

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 13. februára 1973 č. 9 Zb. o Rade Víťazného februára.

Indra v. r.